Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Beredningar (5 st)

Beredningarna är politiskt sammansatta grupper som arbetar med konkreta frågor och utredningar.

Namn
Demokratiberedningen
Beredningen miljö och fysisk planering
Valberedning
Välfärdsberedningen
Ekonomi- och personalberedningen