Förtroendevalda i Stenungsunds kommun

Övrigt (6 st)

Här hittar du instanser och förtroendevalda så som stiftelser, vigselförrättare med mera.

Namn
Revisionen
Borgerlig vigselförrättare
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Gårdsjöstiftelsen
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund